C语言sigdelset()函数:从信号集里删除一个信号

相关函数:sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigismember

头文件:#include <signal.h>

定义函数:int sigdelset(sigset_t * set, int signum);

函数说明:sigdelset()用来将参数signum 代表的信号从参数set 信号集里删除。

返回值:执行成功则返回0, 如果有错误则返回-1.

错误代码:
1、EFAULT 参数set 指针地址无法存取。
2、EINVAL 参数signum 非合法的信号编号。